Ưu đãi
VI
EN VI

Ưu đãi

Ưu đãi đặc biệt giai đoạn mở cửa từ 15/12/2021-15/03/2021 giảm giá 10% -15% ( tùy thời điểm trong tuần hoặc cuối tuần) các hạng phòng.
Giá nghỉ trọn gói